Toimitusehdot

Vastuu lavasta ja sen sisältämistä jätteistä (myös ulkopuolisten lavalle tuomista jätteistä) on vuokrauksen aikana asiakkaalla. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että lava on luvallisella paikalla.

Asiakkaan (jätteen tuottajan ja jätteen haltijan) on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, ominaisuudesta ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava nämä tiedot kuljetusliikkeelle, joka välittää ne jäteaseman vastaanottoon. Jätteen tuottajilta vaaditaan kaikista jätekuormista siirtoasiakirja. Kuljetusliike täyttää siirtoasiakirjan asiakkaan puolesta.

Jätemaksu määräytyy jätekuorman painon, jätelajin ja sen laadun perusteella. Kuorman jätelaji ja laatu arvioidaan jäteaseman vastaanotossa. Jos kuormassa on useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan ja jätemaksun lisäksi laskutetaan punnitus, siirtoasiakirja sekä mahdolliset lisätyöt jäteasemalla.

Kuorma punnitaan jäteaseman vastaanotossa. Jäte laskutetaan todellisen painon ja laadun mukaan. Epäselvissä tapauksissa, ota meihin aina ensin yhteyttä.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että kuljetusliikkeellä on täysin esteetön pääsy kohteeseen lavaa tuotaessa sekä noudettaessa. Esim. ajoneuvot siirretty, lumityöt tehty, tie hiekoitettu jne. Mikäli kuljetusliike ei pysty esim. edellä mainituista asiakkaasta riippuvista syistä suorittamaan tehtävää, laskutetaan turhasta käynnistä lavan toimituksen hinta (ilman tyhjennystä).

Tilattaessa lavaa porttikongeihin, sisäpihoille, parkkihalleihin ym. ahtaisiin paikkoihin, ilmoitathan tilattaessa paikan tarkat mitat/mahdolliset esteet. Näin vältytään mahdolliselta turhalta käyntimaksulta.

Painorajoitetuille teille tilatessa asiakkaan on varmistettava asia tienhoitokunnalta.

Lava toimitetaan asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Toimimme tarvittaessa myös tämän ajan ulkopuolella erikseen sovittuna.

Lavan poisnoudon tai välityhjennyksen voit tilata joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Lavoista peritään 7 vrk ylittäneiltä päiviltä vuokraa, joka vaihtelee lavan mukaan.

Lopullinen hinta koostuu toteutuneesta vuokra-ajasta, mahdollisista välityhjennyksistä sekä jätemaksuista.

Kysy lisää puhelimitse: 050 323 8088 tai sähköpostilla simo@kuljetusliikevuorenpaa.fi

 
 
 
 

Kuljetusliike Vuorenpää Oy

 050 323 8088   simo@kuljetusliikevuorenpaa.fi
Rekisteriseloste


Vaihtolava-, nosturi- ja kuljetuspalvelut Hämeenlinnassa

Verkkosivut Opiferum Oy